• Email: nhuttruong.cth@gmail.com

TRA CỨU THÔNG TIN VỀ THUẾ

Nhựt Trường - Thứ sáu, 25/10/2019 - 10:57:AM

   

 

       VAT cập nhật thông tin các website tra cứu về Thuế, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội... Dưới đây là 19 website tra cứu thông tin bổ ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Khách Hàng cập nhật và tra cứu các thông tin một cách nhanh chóng và kịp thời nhất có thể.

Tra cứu về Thuế, Hải Quan, Bảo Hiểm Xã Hội

1. Trang chủ của tổng cục thuế: [http://www.gdt.gov.vn/wps/portal](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal…)
2. Tra cứu thông tin người nộp thuế : [http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp](http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp…)
3. Tra cứu thông tin về hóa đơn : [http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html](http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html…)
4. Tra cứu thông tin người nộp thuế : [https://dangkykinhdoanh.gov.vn/](https://dangkykinhdoanh.gov.vn/…)
5. Tra cứu hộ cá nhân kinh doanh [http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct](http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct)
6. Hoàn thế điện tử [http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/htdt](http://gdt.gov.vn/wps/portal/home/htdt)
7. Nộp hồ sơ kê khai thuế của hộ,cá nhân kinh doanh : [http://canhan.gdt.gov.vn](http://canhan.gdt.gov.vn/…),
8. Tra cứu bảo hiểm : [www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu](http://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu…)
9. Tra cứu mã số thuế cá nhân : [https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx](https://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx…):
10. Tra cứu tờ khai hải quan : [https://www.customs.gov.vn/Site](https://www.customs.gov.vn/Site…)…/TraCuuThongTinToKhaiHQ.aspx
11. Tra cứu Biểu thuế - phân loại – HS ( Hải quan ) : [https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx](https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx…)
12. Tra cứu nợ thuế ( Hải quan ) : [https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx](https://www.customs.gov.vn/SitePages/TraCuuNoThue.aspx…)
13. Tra cứu thông tin của hộ , cá nhân kinh doanh :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct…)
14. Danh sách doanh nghiệp rủi do về thuế :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt…)
15. Nộp thuế và tờ khai :[http://thuedientu.gdt.gov.vn](http://thuedientu.gdt.gov.vn/…)
16.Quyết định cưỡng chế hóa đơn :[http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1](http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1…)
17.Danh sách các công ty bán hàng hoàn thuế GTGT cho nước ngoài :[http://hanoi.gdt.gov.vn/](http://hanoi.gdt.gov.vn/…)…/tVJbT…/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

18. Tra cứu tình hình xử lý hồ sơ bảo hiểm xã hội :[http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructuy…/…/Default.aspx](http://bhxhhn.com.vn/tracucdichvucongtructu…/…/Default.aspx…)

19. Đăng ký giao nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội : [http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn](http://bhxh.vnpost.vn/Security/SignIn)

 

       Ngoài ra Quý khách hàng có thể trao đổi tư vấn về HĐĐT, Quý khách hàng liên hệ với Cty CP Điện Tử VAT qua mail: nhuttruong.cth@gmail.com hoặc gọi điện số: 0903 660 318 – 0939 427 428 Mr Trường

Nguồn: Hà Anh Tuấn