• Email: nhuttruong.cth@gmail.com

Hướng Dẫn Cách Khắc Phục Lỗi Trên HTKK

Công ty Cổ Phần Điện Tử VAT xin hướng dẫn đến Quý khách hàng về cách khắc phục khi lỗi kê khai thuế trên HTKK như sau:

 

    - Kiểm tra phiên bản của HTKK xem đã phải là phiên bản mới nhất chưa (HTKK cập nhật version mới): Nếu chưa, các bạn tải phiên bản mới nhất HTKK
- Sao lưu dữ liệu và cài lại phần mềm HTKK trên máy tính.
- Chuyển sang định dạng XML sau đó nộp thử.
- Kê khai và nộp trực tuyến.

      Sau khi thử các bước trên vẫn không có kết quả thì bạn cần phải chỉnh sử lại mã nguồn của file XML (Với cách này yêu cầu người làm phải có chút kiến thức về CNTT và máy tính có phần mềm soạn thảo mã nguồn, ở đây chúng tôi sử dụng Notepad++ các bạn có thể download ở dưới). Và tùy theo những thông báo mà bạn có những phương án sửa chữa khác nhau.


Download Notepad++ và cài đặt

Sau khi cài đặt Notepad++ xong, bạn phải chuột vào file XML sau khi đã kết xuất ra từ phần mềm HTKK và chọn Edit with Notepad++


Kiểm tra với thông bao lỗi ở dòng nào thì bạn tiến hành sửa chữa ở dòng đó. Dưới đây chúng tôi xin tổng hợp một số lỗi mà người dùng hay gặp phải, các bạn có thể tham khảo thêm.

1) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 21. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '01-10-2014' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)dd)?' for type 'DateType'

Sửa: Mở Tìm tham số 01-10-2014 => Sửa thành 01/10/2014 rồi lưu lại (Sửa dấu gạch ngang thành gạch chéo, chỉ sửa tham số này, không sửa thêm các tham số khác). Và kiểm tra bằng cách nộp lại.


2) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. - Dữ liệu sai tại dòng: 156. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: " is not a valid value for 'integer'

Nguyên nhân: Do người khai để dòng trống không có dữ liệu.

Sửa: Click vào những dòng trống đó nhấn F6 để xóa dòng trống đó đi.

3) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 92. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonHetGTriSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.

Với cảnh báo này có này có 2 nguyên nhân:
- Do người dùng khi kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn check chọn vào phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Để sửa bạn chỉ cần xóa phụ lục này đi rồi kết xuất XML tờ khai và nộp lại bình thường.

- Đối với cách doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, người dùng sẽ phải khai trên phụ lục "Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng". Nhưng do phần mềm HTKK 3.3.0 đang bị lỗi, nên có thể khắc phục theo 2 cách:

     + Tiến hành kê khai trực tuyến
Tại đây
    + Tiến hành sửa file XML: Thêm các thành phần vào giữa cặp thẻ như hình dưới rồi lưu lại và nộp tờ khai.


4) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 102. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.b: The content of element 'HDonDKiTiepSDung' is not complete. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":ChiTietHoaDon}' is expected.

Cách sửa:


5) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 55. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'date'.

6) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: -Dữ liệu sai tại dòng: 53. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '' is not facet-valid with respect to pattern '1701|1704|1705|0000|1761|1052|1056|1057' for type 'tieuMucHT_empty'.

Sửa: Tìm dòng "tieuMucHachToan" và thêm số tiêu mục hạch toán vào. Tuy nhiên mỗi loại tờ khai lại có tiểu mục hạch toán khác nhau nên người dùng lưu ý khi điền:
+ Tờ khai thuế GTGT khấu trừ 01/GTGT: 1701
+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt 01/TTĐB: 0000


7) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 122. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '' is not a valid value for 'integer'.  

Cách sửa: Lỗi này thường xảy ra khi người dùng lập tờ khai quyết toán thuế TNCN để trống chỉ tiêu 19 "Số thuế TNCN đã khấu trừ". Chỉ tiêu này bắt buộc phải nhập. Vì vậy nếu cá nhân đó chưa khấu trừ thuế TNCN thì phải để số tiền là 0 (không được bỏ trống).

8) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value’0100691544005’ is not facet-valid with respect to pattern “([0-9]{10})(-[0-9]{3})? for type ‘TINType’.

Nguyên nhân là do người kê khai sai nội dung trên hóa đơn, nguyên nhân thường gặp nhất là do gõ MST có dấu cách ở giữa hoặc ở cuối hoặc gõ mã số thuế chi nhánh bị thiếu dấu gạch ngang tách riêng 3 số cuối, bạn chỉ cần sửa lại cho đúng và lưu lại là được.

9) Với thông báo: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 445. - Chi tiết: cvc-datatype-valid.1.2.1: '0.00' is not a valid value for 'integer'.

Cách sửa: Mở file XML bằng Notepad++, tìm tới dòng bị lỗi và sửa giá trị 0.00 thành 0 rồi lưu lại và nộp lại tờ khai.

10) Với thông báo: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Lỗi này tuy thông báo lỗi không giống lỗi tờ khai không đúng định dạng XSD nhưng cách sửa tờ khai tương tự

Nguyên nhân:
- Người dụng chưa đăng ký loại tờ khai cần nộp
- Người dùng đã đăng ký nhưng sai kiểu kỳ kê khai (ví dụ NNT đang nộp tờ khai theo quý nhưng lại đăng ký là theo tháng): Nếu gặp trường hợp này NNT vui lòng đăng ký ngừng tờ khai sau đó đăng ký thêm tờ khai cho đúng. Tham khảo thêm bài viết:
Cách chuyển đồi kỳ kê khai thuế GTGT từ tháng sang quý và ngược lại trên HTKK:
- Do lỗi phần mềm HTKK: thường gặp nhất là khi NNT kê khai tờ khai thông báo hủy hóa đơn mẫu TB03/AC. Khi NNT đăng ký kiểu kỳ kê khai thì tờ khai này chỉ cho chọn theo từng lần phát sinh. Tuy nhiên ứng dụng HTKK 3.3.0 bị lỗi, khi kê khai và kết xuất tờ khai này sẽ mặc định kiểu kỳ kê khai là theo quý. Do đó khi nộp tờ khai TB03/AC, NNT sẽ gặp cảnh báo hỗ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng. Để sửa lỗi này, NNT mở tờ khai bằng Notepad++ và sửa như sau:

11) Với lỗi “Cảnh báo: Phiên bản XML trên tờ khai không đúng: 2.0.1; 2.0.8; 2.1.5…″

Lỗi này thường gặp nhất khi NNT nộp tờ khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo định dạng XML. Để sửa lỗi này NNT làm như sau:
– Download và cập nhật lại phần mềm HTKK 3.3.4 =>
Link download
– Click chuột phải vào tờ khai XML đã được kết xuất trước đó từ phần mềm HTKK 3.3.4 => Chọn Edit
(Hoặc chọn Open with => Choose Program => Chọn Notepad để mở file XML)

Tờ khai sẽ được mở ra bằng Notepad, NNT tìm số phiên bản 2.0.1 sửa thành 2.0.8 và tương thích với phiên bản sử dụng hiện tại

Tiếp theo NNT ấn Ctrl + S để lưu lại và đóng file tờ khai (nếu đang mở tờ khai ra xem khi nộp tờ khai sẽ không ký điện tử được)

 

12) Với lỗi tải không đúng mẫu định dạng Excel của HTKK x.x.x

+ Bảng kê mua vào bị lỗi hiện ra nhiều cột hơn và các tiêu đề bị tràn xuống dòng nhiều

+ Tờ khai của tôi in ra bị trắng toát không hiện lên số

Khắc phục: 

Hãy dùng mẫu Excel bảng kê 01-1/GTGT và 01-2/GTGT này để tải vào phần mềm HTKK x.x.x

 

13) Với lỗi số liệu tổng hợp trên bảng kê không đúng với các chỉ tiêu tương ứng trên tờ khai.

+ Khắc phục: Click vào chỉ tiêu [21] Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ. Tiếp theo ấn Có, chương trình sẽ tự động điền tất cả các giá trị = 0, sau đó click tiếp và chỉ tiêu [21] để bỏ đánh dấu phần mềm HTKK sẽ tự tính lại cho bạn.

 

14) Với lỗi khi in ra không có dữ liệu:

+ Trước khi cài đặt HTKK x.x.x người sử dụng chưa gỡ bỏ những phiên bản HTKK cũ.

Khắc phục:

– Kích chuột vào nút Start chọn Control Panel

+ Với XP chọn Add or Remove Programs. Chọn mục HTKK và kick nút Remove
+ Với Win 7 chọn Programs and Features. Chọn mục HTKK và kick nút Uninstall
Sau đó cài lại phần mềm HTKKphiên bản mới nhất HTKK x.x.x

 

15) Với lỗi không gõ được tiếng Việt trong HTKK:

Nguyên nhân: do chưa thiết lập đúng định dạng trong phần mềm gõ tiếng Việt.

* Cách xử lý:

– Với phần mềm Unikey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn nút “Mở rộng” sau đó tích chọn vào chức năng “Sử dụng clipboard cho unicode”.
– Với phần mềm 
Vietkey: Trong cửa sổ làm việc của phần mềm Unikey người sử dụng chọn tab Bảng mã sau đó tích chọn vào chức năng “Unicode dựng sẵn”.– Nếu dùng Win 7. Sau khi làm các thao tác trên mà vẫn bị lỗi font thì ta tiến hành khôi phục lại font hệ thống mặc định của Win 7 như sau
+ Vào
Start -> Control Panel -> Fonts   + Nhìn bên tay trai có chữ Font settings thì click vào đó
+ Click vào nút
Restore default font settings
+ Khởi động lại máy tính là được

 

16) Với lỗi khi người sử dụng mở phần mềm HTKK thì thấy không thể kích hoạt được hoặc chỉ thấy thể hiện có 1 dòng trắng.

* Nguyên nhân:

Khi cài đặt hệ điều hành Windows chưa chuyển đổi định dạng kiểu ngày giờ của hệ thống theo chuẩn.

* Cách xử lý:

-Kích chuột vào nút Start chọn Control Panel / Date And Time / Time Zone
– Màn hình xuất hiện, ta chọn “(GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakata “

 

17) Với lỗi khi người sử dụng sửa lại số năm hiện tại nhưng không sửa được.

* Nguyên nhân: 

Lỗi này là do hệ thống ngày tháng máy tính của bạn bị sai lệch về thời gian không đúng với ngày tháng hiện tại (Ví dụ: nhập tờ khai tháng 08 năm 2011, máy tính mặc định là tháng 02 năm 2009). Nguyên nhân do sai lệch ngày tháng hệ thống, máy tính hết PIN, CMOS không lưu được cấu hình về ngày giờ.

* Cách xử lý

Bạn cần sửa lại ngày tháng của hệ thống theo đúng với ngày tháng hiện tại bằng cách:
– Điều chỉnh lại ngày, tháng, năm cho đúng (trên thanh 
Taskbar hoặc vào Start / Settings / Control Panel / Date and time chỉnh đúng theo định dạng dd/MM/yyyy). Đối với máy tính nối mạng, khi logon vào máy bạn phải là người có quyền thay đổi cấu hình của hệ thống thì mới thay đổi được ngày giờ.
– Nếu lần sử dụng tiếp theo vẫn bị trường hợp như trên nguyên nhân do Pin nuôi bộ nhớ trong (CMOS) của máy tính đã hết dẫn đến việc thay đổi ngày tháng và quay về năm sản xuất vì vậy bạn hãy thay Pin CMOS cho máy tính và đổi lại ngày giờ sau đó khởi động lại máy tính là được
.

 

18) Với lỗi khi khởi động chương trình hiện thông báo “Run-time error ’75’ “

*Nguyên nhân: 

Do User sử dụng của bạn khi Log on vào Windows không có quyền Write (ghi)lên bất kỳ thư mục doUser Administrator tạo ra vì vậy khi bạn khởi tạo chương trình sẽ bị lỗi như trên. (Trường hợp này chỉ đối với những Doanh nghiệp có hệ thống Mạng LAN).

* Cách xử lý:

 Vào User có toàn quyền (Administrator) và phân lại quyền cho thư mục HTKK có quyền ghi (write). Cụ thể như sau:

Bước 1:

 Tìm đến thư mục có tên HTKK sau đó nhấn nút phải chuột ở thư mục HTKK và chọn menu properties.

Bước 2: 

Ta chọn thẻ Security ở cửa sổ Properties, ta thục hiện như sau:
– Tại mục 
Group or User names ta điểm chuột vào dòng Administrator
– Tại mục Permissions for Administrator ta chọn dấu tích vào phần ô vuông của Full Control ở cột Allow.

Bước 3:

 Nhấn OK để kết thúc

 

19) Với lỗi một số máy tính cài phần mềm hỗ trợ kê khai khi sử dụng chức năng khai bổ sung điều chỉnh, tra cứu tờ khai thì báo lỗi “Run Time Error ‘9′ ” khi kích hoạt vào biểu tượng này thì bị thoát khỏi phần mềm.

* Cách xử lý: 

Do hệ điều hành Windows bị lỗi do vậy phải cài đặt hệ điều hành Windows và cài lại ứng dụng HTKK .

 

 

20) Với lỗi khi in tờ khai nếu chọn máy in ảo CutPDF writer 

* Cách xử lý:

Do người sử dụng cài đặt không đúng Driver của máy in mà chỉ cài máy in tương thích do đó phải tìm lại driver của đúng máy in đó trên đĩa CD kèm theo khi mua máy in do nhà sản xuất cung cấp và cài lại driver đúng cho máy in của bạn.

21) Với lỗi Dữ liệu không nhận vào ứng dụng HTKK hoặc nhận không đúng các chỉ tiêu trên bảng kê.

Khi nhận dữ liệu bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra từ phần mềm kế toán, đã copy dữ liệu vào mẫu định dạng chuẩn lấy từ phần “Trợ giúp” của ứng dụng HTKK, dữ liệu không nhận vào ứng dụng HTKK hoặc nhận không đúng các chỉ tiêu trên bảng kê.

* Cách xử lý:

– Yêu cầu người sử dụng không được làm thay đổi cấu trúc các cột của bảng phải để nguyên theo mẫu của chương trình, người sử dụng chỉ có thể thêm dòng hoặc xoá dòng (vd: cắt bỏ cột STT, cột Ký hiệu hoá đơn hay bớt số cột không dùng đến, cột không có số liệu).

– Do Font (phông chữ) 

Chữ của phần mềm kế toán và phần mền HTKK không giống nhau vì vậy yêu cầu người sử dụng trước khi nhận vào HTKK phải chuyển đổi toàn bộ Font chữ trên File đó về font Unicode cụ thể là kiểu Times New Roman, sau đó mới cho nhận vào phần mềm HTKK.
– Khi nhận dữ liệu từ file excel vào ứng HTKK số liệu đưa từ file excel vào bảng kê không đầy đủ hoặc nhảy sang vị trí khác (vd: từ file excel có 20 dòng dịch vụ thuế suất chịu thuế 5%, khi nhận vào bảng kê bán ra thì nhảy vào dòng thuế 0% và 10%).
– Tại cột số thứ tự của file excel ta đánh số thứ tự cho tất cả các dòng tướng ứng với từng thuế suất rồi mới nhận vào phần mềm HTKK
.

22) Với lỗi không Đăng nhập và Tạo MST mới được

Trong quá trình trợ giúp HTKK mình gặp khá nhiều lỗi có hiện tượng như sau: Sau khi cài đặt xong đánh MST vào mà ko đăng nhập được
Khắc phục: Vào Start menu -> Run -> gõ lệnh : regsvr32 scrrun.dll

 

23) Với lỗi cấu trúc tệp không hợp lệ khi nộp tờ khai.

– Cài đặt phần mềm Cute PDF Writer và Converter

– Nếu đã cài trong máy tính thì gỡ bỏ đi, dùng phần mềm Clearner để dọn dẹp sạch rác và Registry. Khởi động lại máy tính sau đó tiến hành cài lại 2 phần mềm trên 

– Bộ cài của 2 phần mềm trên có trong Thư viện của Website (Chỉ cần tải bộ cài Cute PDF Writer là đã có cả Converter ở trong đó, giải nén ra và cài bình thường)

– Sau khi cài đặt xong, tiến hành xuất lại tờ khai từ HTKK ra File XML và nộp lại là được


       Như vậy trên đây là tổng hợp một số thông báo lỗi hay gặp của lỗi "Tờ khai không đúng định dạng với XSD". Tùy vào từng thông báo lỗi mà bạn cần sửa chữa cho chính xác, tránh trường hợp sửa nhầm dòng thông báo, dẫn đến không nộp được tờ khai. Chúc bạn thành công!

 

Nguồn: Sưu tầm