• Email: nhuttruong.cth@gmail.com

Cách tra cứu Hoá đơn điện tử VN-Invoice

Với mỗi Hoá đơn điện tử (HĐĐT) VN-Invoice được phát hành, thì phía bên dưới cùng của HĐĐT có địa chỉ website portal để tra cứu (VD: https://1801234567.vninvoice.vn/portal). Bên mua có thể tra cứu theo 1 trong 2 cách sau:

Cách tra cứu Hoá đơn điện tử trên website tra cứu hoặc gởi mail do bên bán cung cấp:

        Với mỗi Hoá đơn điện tử (HĐĐT) VN-Invoice được phát hành, thì phía bên dưới cùng của HĐĐT có địa chỉ website portal để tra cứu (VD: https://1801545695.v23.vninvoice.vn/portal). Bên mua có thể tra cứu theo 1 trong 2 cách sau:

      Cách 1: Tra cứu trực tiếp trên website

        + Truy cập website portal (VD: https://1801xxxxxx.v23.vninvoice.vn/portal).

        + Nhập Mã số thuế của đơn vị bán hàng

        + Nhập Số bảo mật trên HĐĐT (Với mỗi HĐĐT được phát hành thì hệ thống tự sinh ra 1 số bảo mật)

        + Tải HĐĐT về máy tính để lưu trữ, kê khai thuế (nếu có)

        + HĐĐT có 2 file bao gồm (.pdf & .xml)

 

      Cách 2: Tra cứu bằng cách check mail

        + Khi bên bán phát hành HĐĐT VN-Invoice và gởi mail cho bên mua (Bên mua cung cấp địa chỉ mai cho

           bên bán)

        + Bên mua lên check mail và tải HĐĐT về máy tính để lưu trữ, kê khai thuế (nếu có)

        + HĐĐT có 2 file bao gồm (.pdf & .xml)

 

      Nếu có bất kỳ câu hỏi về HĐĐT, các bạn có thể liên hệ với VAT tại livechat ngay bên phải màn hình, qua mail: nhuttruong.cth@gmail.com hoặc gọi điện số: 0903 660 318 Mr Trường.

 

Nguồn: https://vatcantho.com.vn