• Email: nhuttruong.cth@gmail.com

BẢNG GIÁ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ VN-INVOICE VÀ CÁC DỊCH VỤ

Nhựt Trường - 07:30 - Thứ tư - ngày 15/11/2023

   

       Cty Cổ Phần Điện Tử VAT xin cập nhật Bảng giá Hoá đơn điện tử VN-Invoice và các dịch vụ mới nhất gởi đến Quý khách hàng, Bảng giá này áp dụng từ ngày 15/11/2023 cho đến khi có Thông báo mới.