• Email: nhuttruong.cth@gmail.com

Tìm hiểu về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

24/02/2023

I. Tổng quan HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền và lộ trình triển khai:
    Hiện nay hầu hết các thủ tục hành chính về thuế đã được triển khai thực hiện qua hệ thống điện tử, như quy trình kê khai nộp thuế, đăng ký thuế điện tử… Tiếp đó, triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính sẽ là giải pháp được ngành Thuế dự kiến thực hiện sau một thời gian đã lên kế hoạch, lộ trình cụ thể.
1. Khái niệm: 

    Hóa đơn điện tử máy tính tiền là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, là loại hóa đơn theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CPĐiều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.
2. HĐĐT được khởi tạo từ MTT kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT là gì?
    HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế (sau đây gọi tắt là HĐĐT từ máy tính tiền) là HĐĐT có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử.
3. HĐĐT khởi tạo từ MTT phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
    - Có đăng ký sử dụng và đảm bảo nguyên tắc nhận biết được hóa đơn in từ MTT kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT.
    - Khoản chi mua HHDV sử dụng HĐĐT MTT được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
    - Người bán có trách nhiệm sử dụng dải ký tự mã của CQT cấp khi lập hóa đơn để đảm bảo liên tục và duy nhất.
    - Chuyển dữ liệu HĐĐT có mã của CQT đã khởi tạo từ MTT cho cơ quan thuế.

4. Máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT:
    - Là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng giải pháp công nghệ thông tin. 
    - Được kết nối chuyển dữ liệu đến CQT theo định dạng chuẩn bằng phương thức điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
    - Có chức năng: Tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, khởi tạo hóa đơn điện tử có dải ký tự mã của cơ quan thuế đảm bảo duy nhất, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,...

5. Mã của CQT trên HĐĐT khởi tạo từ MTT:
    - Mã của cơ quan thuế là dải ký tự bao gồm 23 ký tự. Trong đó 20 ký tự được chia làm 4 nhóm3 ký tự là dấu gạch ngang (-). Mã của cơ quan thuế trên HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có thể thiết lập cho nhiều máy tính tiền tại một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh, đơn vị phụ thuộc đảm bảo tính duy nhất của từng hóa đơn.
C1C2 - C3C4 - C5C6C7C8C9 - C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20
C1: chữ cái M cố định thể hiện dấu hiệu nhận biết HDDT được khởi tạo từ MTT theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
C2: là ký hiệu được gắn cố định thể hiện loại hóa đơn điện tử từ 1 đến 6 theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
C3C4: là 02 số cuối của năm phát hành hóa đơn được sinh tự động từ phần mềm bán hàng của NNT.
C5C6C7C8C9: là một chuỗi 05 ký tự do CQT cấp theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT của CQT đảm bảo tính duy nhất.
C10C11C12C13C14C15C16C17C18C19C20: là chuỗi 11 số được tự sinh từ phần mềm bán hàng đảm bảo tính duy nhất.

6. Ký hiệu HĐĐT khởi tạo từ MTT:
    1. Mã của CQT (C1C2) thực hiện theo quy định tại Quyết định 1391/QĐ-TCT.
    Ví dụ:
    • M1 – HĐĐT khởi tạo từ MTT là HĐ GTGT
    • M2 - HĐĐT khởi tạo từ MTT là HĐ Bán hàng
    2. Ký hiệu hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
    Ví dụ:
    • 1C23TAA - HĐ GTGT là HĐĐT có mã của CQT
    • 1C23MAA - HĐ GTGT là HĐĐT khởi tạo từ MTT
    Lưu ý:
    Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng tem, vé, thẻ điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và có sử dụng máy tính tiền thì khi đăng ký sử dụng dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, doanh nghiệp vẫn sử dụng ký hiệu tem, vé, thẻ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
    Ví dụ:
    • Ký hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng: 5C23GYY
    • Ký hiệu đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng: 5C23HYY
    • Mã cơ quan thuế cấp 5 ký tự định danh NNT theo hình thức tự sinh từ hệ thống HĐĐT không thay đổi để đảm bảo tính duy nhất. Kể cả trường hợp NNT đăng ký thay đổi thông tin hoặc ngừng sử dụng rồi tiếp tục sử dụng.

7. Lộ trình triển khai:
 

II. Đối tượng triển khai áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền:
Quyết định 1391/QĐ-TCT. Tại khoản 2 Điều 2 Quy trình quản lý HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ máy tính tiền quy định:
“Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền được quản lý theo quy trình này là hóa đơn theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định số 123/2020/NĐCP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CPĐiều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử.”
Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14. Tại khoản 1 Điều 89 Luật Quản lý thuế quy định: “Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”
Tại khoản 2 Điều 90 Luật Quản lý thuế quy định: “Trường hợp người bán có sử dụng máy tính tiền thì người bán đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.”

Đối tượng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là doanh nghiệp và hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, có sử dụng máy tính tiền (MTT).

MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT và HĐĐT in từ MTT là HĐĐT có mã hoặc không có mã của CQT thì NNT được lựa chọn thêm hình thức HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT.

MTT mà chưa có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT thì phải đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của CQT khởi tạo từ MTT có kết nối chuyển dữ liệu đến CQT.

Công văn 15461/CTTPHCM-TTHT có hướng dẫn 4 nhóm đối tượng triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1:
    Nhóm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn.
    Nhóm bán lẻ hàng hóa (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng)
    Nhóm bán lẻ thuốc tân dược.
    Nhóm dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch,…)


III. GỬI DỮ LIỆU HĐĐT ĐẾN CQT:
    Người bán phải chuyển dữ liệu HĐĐT có mã của CQT đã khởi tạo từ máy tính tiền cho CQT ngay trong ngày thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử.
    • Trường hợp kết quả đối chiếu là hợp lệ thì dữ liệu sẽ được lưu vào Hệ thống.
    • Trường hợp kết quả đối chiếu là không hợp lệ thì dữ liệu không được lưu vào Hệ thống.

Lợi ích của HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền:
   Chủ động 24/7 trong việc lập hóa đơn, xử lý triệt độ trễ giữa thời điểm thanh toán và thời điểm lập hóa đơn.
   Chủ động 24/7 trong việc xử lý sai sót nếu đã được cài đặt phần mềm HĐĐT từ máy tính tiền.
   Không bắt buộc có chữ ký số của người bán trên từng hóa đơn.

   Người mua có thể nhận HĐĐT ngay khi thanh toán và tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn”.
   Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng HĐĐT MTT là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế.
   Cuối ngày NNT chuyển dữ liệu HĐĐT đã sử dụng trong ngày.

 

  • Ngoài ra Quý khách hàng có thể trao đổi tư vấn về Hoá đơn điện tử, Tem, vé điện tử, Chữ ký số., BHXH điện tử...Quý khách hàng liên hệ với Cty CP Điện Tử VAT qua mail: kinhdoanhvat.cth@gmail.com; nhuttruong.cth@gmail.com hoặc gọi điện số: 0903 660 318
  • Facebook/Zalo: 0903 660 318 - Nhựt Trường VNInvoice
Điện thoại/Zalo:
0903 660318